Сучасні вимоги до естетики керамічних реставрацій. Успіх планування і реалізації

У нашу клініку все частіше звертаються пацієнти, які висувають передусім високі естетичні вимоги. Іноді через складність клінічної ситуації або банальну відсутність адекватної діагностики та планування лікарі стикаються з проблемою незадоволення естетичних очікувань пацієнта після завершення лікування. Це часто стає причиною для конфлікту.

Інтернет, соціальні мережі, швидкість і доступність інформації роблять наших потенційних пацієнтів обізнаними, поінформованими, підготовленими і чудово підкованими у багатьох питаннях, що стосуються їхнього здоров’я, і стоматологічного зокрема.

У таких сучасних умовах комунікації з пацієнтом на перше місце в роботі стоматологічної практики виходить етап ретельного планування і діагностики кожного клінічного випадку. У такому підході є певні переваги. Основне – це те, що пацієнт стає залученим, повноправним учасником лікувального процесу, він бере участь в обговоренні, знайомиться з нюансами, деталями і складнощами його клінічної ситуації. Це формує чітке розуміння остаточного результату лікування і того, чи співпаде цей результат з очікуваннями пацієнта.

Також цей підхід дозволяє налагодити чітку комунікацію із суміжними спеціалістами, які беруть участь в лікувальному процесі, ендодонтист це, ортодонт, хірург чи зубний технік.

Поданий нижче клінічний випадок є доказом ефективності такого підходу в клінічній практиці.

Пацієнтка звернулася в клініку зі скаргами на незадовільний зовнішній вигляд передніх зубів верхньої щелепи і пов’язаний з цим постійний психологічний дискомфорт.

Під час клінічного огляду, рентгендіагностики встановлена необхідність проведення повторного ендодонтичного лікування зубів 21 і 22. Зуби 11 і 12 вітальні, мають зношені композитні реставрації з порушеним крайовим приляганням та ознаками вторинного каріозного процесу, і ми дійшли спільної думки, що вітальність цих зубів має бути збережена за підсумками лікування. Крім того, зуби 21 і 22 змінені в кольорі, що сильно впадає в око навіть на соціальній дистанції і вкрай незадовільно впливає на загальне сприйняття усмішки.

Визначення відтінку зубів і узгодження планованого відтінку керамічних реставрацій також є невід’ємною частиною загального планування і діагностики. На фото 3-5 зображено техніку фотографії у перехресній поляризації з фільтром Polar_Eyes і стандартизованою сірою картою від BioEmulation Group, що полегшує правильне експонування кадру і точне визначення балансу білого. Решта знімків зі шкалою відтінків калібруються за першим із сірою картою і передаються у зуботехнічну лабораторію.

Уже під час перших відвідин ми поінформували пацієнта про необхідність ортодонтичної корекції положення передніх зубів, оскільки через дефіцит простору в зубній дузі центральні різці мають незначний піднебінний нахил, а бічні різці, навпаки, – виражене вестибулярне положення, і це надавало їм домінуючого вигляду, що чітко демонструє фото 6.

Пацієнтка відмовилася від ортодонтичного лікування і наполягала на виконанні керамічних реставрацій в обсязі не менше чотирьох передніх зубів, припустивши, що некаріозні дефекти на зубах 13 і 23 не відіграють такої важливої ролі в її усмішці і в подальшому завжди можуть бути закриті композитними реставраціями у прямій техніці.

Ми прийняли позицію пацієнтки, але висунуті умови дуже обмежили нас і поставили під сумнів отримання високого естетичного результату лікування.

Далі було прийнято рішення виконати протокол цифрового планування Digital Smile Design, це дозволило узгодити положення і пропорції планованих керамічних реставрацій щодо лицьових орієнтирів. Обговоривши з пацієнткою всі деталі, зуботехнічна лабораторія взялася до воскового моделювання за цифровим прогнозом DSD на фото 8.

З огляду на виражене вестибулярне положення зубів 12 і 22 і необхідність його компенсації керамічними реставраціями, зуботехнічна лабораторія виконала спеціальні редукційні шаблони з матеріалу GC Pattern Resin LS, GC Corporation для редукції потрібного об’єму твердих тканин зуба і безперешкодного позиціонування силіконового шаблону для mock-up (фото 7). Ця процедура є незворотною, тому основне завдання лікаря – отримати згоду пацієнта у письмовому вигляді на її виконання і в жодному разі не братися до реставрації без такої згоди.

Далі разом з пацієнтом проводимо аналіз і порівняння фотографій початкової ситуації і фотографій з mock-up (фото 9, 9а). Співставляємо перше враження, цей етап бажано завершити відеоінтерв’ю пацієнта, де він ділиться своїми відчуттями і враженнями від прототипу майбутньої усмішки. Доцільно, щоб пацієнт не ухвалював поспішних рішень, кілька днів потестував прототип і дізнався думку оточуючих і близьких людей.

Після прийняття позитивного рішення, повторного ендодонтичного лікування і ендовідбілювання зубів 21 і 22 беремося до підготовчо-відновної фази.

Робимо гінгівектомію в зоні зубів 11 і 21, використовуючи mock-up як навігаційний шаблон (фото 10). Маркуємо глибину препарування також через mock-up, створюючи необхідний простір для керамічної роботи, уникаємо надмірного препарування або недопрепарування, створюємо комфортні умови для роботи зубного техніка-кераміста.

Ізолюємо робоче поле рабердамом і розпочинаємо композитне відновлення всіх дефектів і каріозних порожнин, виявлених у процесі препарування. У зубах 21 і 22 були встановлені скловолоконні штифти Easy Post, Dentsply Maillefer.

Наступний етап – фінішне препарування (фото 11) і виготовлення провізорних конструкцій прямим способом з матеріалу Protemp-4, 3М.

Тепер нам потрібні кілька тижнів перерви для належного визрівання і формування нового ясенного контуру після гінгівектомії. Під час контрольного огляду через 14 днів відзначається повністю здоровий стан м’яких тканин у зоні провізорних конструкцій (фото 12).

На фото 13 – стан м’яких тканин і препарованих зубів відразу після зняття тимчасових конструкцій. Двокордова техніка ретракції перед зняттям відтиска – фото 13 а.

Фотоконтроль положення провізорних конструкцій щодо лицьових орієнтирів – фото 14.

Зіставлення портретних фотографій пацієнта до лікування з mock-up і на етапі провізорних конструкцій дає можливість переконатися у відтворюваності спланованих реставрацій. На цьому етапі у пацієнта настають психологічний спокій і відсутність тривоги в очікуванні непередбачуваної постійної реставрації.

Вигляд керамічних реставрацій і оцінка на гіпсовій моделі – фото 15, 16.

Примірювання роботи в ротовій порожнині і оцінка крайового прилягання – фото 17, 17 а.

На фото 18 мій власний клінічний лайф хак у вигляді «дерева» з керамічних реставрацій. Стовбуром дерева служить досить великий пластиковий аплікатор. За допомогою текучого рабердаму один за одним приклеюємо до аплікатора керамічні реставрації, створюючи «гілки» і «плоди» у вигляді реставрацій. Такий спосіб значно прискорює і спрощує процес адгезивної підготовки керамічних реставрацій перед фіксацією.

Правильна ізоляція робочого поля перед фіксацією дозволяє операторові отримати максимальний контроль над процесом і досягти найліпшого результату (фото 19).

Під час контрольного огляду через тиждень відзначається досягнення високого естетичного і функціонального результату за допомогою лише чотирьох керамічних реставрацій. Пацієнтка повністю задоволена отриманим результатом та інтеграцією керамічних реставрацій щодо лицьових орієнтирів й інших зубів, відзначає їх непомітність, натуральність і схожість з інтактними зубами.

Усі етапи роботи виконувалися з оптичним збільшенням і застосуванням операційного мікроскопа.

Висновки

Усе, що нас оточує в цьому світі, усе без винятку, колись кимось було сплановане і реалізоване. Стоматологічна практика і лікувальний процес не повинні бути винятком. Тільки ретельне планування дозволить стоматологові налагодити комунікацію з пацієнтом, дізнатися про його реальні очікуванняя і зіставити їх зі своїми можливостями, уникнути непорозумінь, конфліктів і стресів. Бажаю всім успіхів у професійній діяльності!